MCC

Mennonite Central Committee (MCC) is een Noord- Amerikaanse hulp-, ontwikkelings- en vredesinstantie, die optreedt namens de Mennonite en Brethren in Christ kerkgenootschappen.

Mennonite Central Committee (MCC) is een Noord- Amerikaanse hulp-, ontwikkelings- en vredesinstantie, die optreedt namens de Mennonite en Brethren in Christ kerkgenootschappen.
Zij komen voor het eerst bijeen op 27 september 1920 om de golf van ontheemden uit post WOI Europa naar Canada komen..De families van vele van de quiltmakers zijn ook gevlucht  naWOI of veel eerder. De herinneringen zijn door gegeven. Men wil nu terug geven.

De naam MCC getuigt van haar oorsprong: samen een ‘centrale’ hulporganisatie vormen. MCC ontleent haar bijbelse roeping aan de zorg voor wie honger en dorst heeft: de vreemdeling, de naakte, de zieke en de gevangene (Matt. 25: 35-36). Vrede stichten met als doel het welzijn van alle mensen. Zie ook: www.mcc.org.