Het boek

Twee vrouwen, An en Lynn vinden elkaar in Nederland. Ze worden op onwaarschijnlijke wijze bij elkaar gebracht door een stel versleten quilts, gemaakt door groepen vrouwen aan de andere kant...

Door deze ontmoeting , die voor beiden tot een levende project werd, ontedekken ze gedeelde wortels en groeit er een bijzondere vriendschap.
 

  • Op de eerste plaats is daar An, die in de oorlogsjaren haar leven op het spel zet om anderen te helpen. Zo verbergt ze een joodse baby in haar weekend tas, terwijl de boot waar ze op zit onder vuur komt te liggen. Dit is slechts een van haar avonturen.
  • Vervolgens is daar Lynn die vijf en dertig jaar later de quilt ontdekt en op zoek gaat naar hun eigenaar en de verhalen er omheen.

Het resultaat is een biografisch boek, een lappendeken van verhalen, die de verbindende kracht laat zien van vrouwen die anderen helpen.

De oorspronkelijke Engelstalige versie van het boek heet “Passing on the Comfort- the War, the Quilts and the Women who made the Difference” en verscheen in 2005.

 cover EN 200

Drie jaar later, in 2008, volgde de Nederlandse versie van het boek met als titel: “De verbindende kracht van quilts, lappendeken van verhalen".

 cover NL 200

In 2016 is de Duitse versie van het boek verschenen met als titel: “Quilts verbinden. Erzählungen von Krieg, beherzten Frauen und beseelten Decken”.

 cover DE 200

Klik de afbeeldingen voor een preview.


Boek bestellen

Engelse versie - Passing on the Comfort
ABC - The American Book Center -Amsterdam / Den Haag

Nederlandse versie - Verbindende kracht van Quilts
ABC - The American Book Center -Amsterdam / Den Haag

Duitse versie - Quilts verbinden
Lesestof - Duitsland

De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.