Een lappen deken van verhalen...

De bijzondere expositie “Quilts verbinden” is een project dat het verhaal vertelt van een jonge vrouw tijdens en na WOII over haar verzetswerk, hulp en steun aan onderduikers en vluchtelingen. Deze prachtige oude en versleten quilts die bij dat werk gebruikt werden, zijn te zien in de expositie waarin tevens het levensverhaal van deze vrouw wordt verteld. Een verhaal dat door 20 originele quilts uit die periode verbeeld wordt in een expositie met beeld en informatiemateriaal uit die periode. Met een biografisch boek waarin het hele verhaal te lezen is.

In deze site vind u diverse informatie; over de 20 bijzondere quilts, de auteurs, het 3-talige boek, hulpwerk - toen en nu, etc. De expositie reist al meer dan 2 decennia over de wereld. Er start in juni 2016 een Europese rondgang van de expositie, ondersteund met de uitgave van een Duitstalige editie van het boek, naast al de al bestaande Nederlandse en Engelse uitgave.

De 20 Quilts

Het jonge dominees-echtpaar An en Herman Keuning leert elkaar kennen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze besluiten te trouwen in 1944 en zich te vestigen in de Doopsgezinde...

 

Het boek

Twee vrouwen, An en Lynn vinden elkaar in Nederland. Ze worden op onwaarschijnlijke wijze bij elkaar gebracht door een stel versleten quilts, gemaakt door groepen vrouwen aan de andere kant...

 

De auteurs

Twee vrouwen, een generatie verschil in leeftijd, voelen zich verbonden en merken dat ze een verhaal ervaren dat ze niet alleen met elkaar willen delen. Dat willen ze graag vatten in een expositie...